Ankündigung Sprzedam poradniki z prawa pracy

Sprzedam poradniki z prawa pracy

Kein Bild vorhanden
Strona internetowa zawiera informacje zarówno o prawie obowiązującym (de lege lata), jak i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znacznym zakresie przedstawiono zwłaszcza regulacje unijne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyki, stąd liczne odwołania do judykatury, w tym Sądu Najwyższego.

Angebot:

Kontakt: Dominik, Tomaszów Mazowiecki, tel. 5268875497, email: dominik-176@o2.pl
Datum hinzugefügt: 01-04-2020