Ankündigung Sprzedam dla instytucji kultury książkę

Sprzedam dla instytucji kultury książkę

Kein Bild vorhanden
Przygotuj się z nami do SIO. SIO odpowiada na takie pytania, jak: - Jaki jest profil danych dziedzinowych gromadzonych w zbiorach szkół i placówek oświatowych? - Kogo dotyczą przetwarzane dane w SIO? - Kto jest zobowiązany do przekazywania tych danych? - Czym jest Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, i jakie jednostki mu podlegają? - Jakie są terminy przekazywania danych do SIO? Wejście w życie reformy oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym zgrupowanych z nowymi zadaniami dyrektorów szkół również organów prowadzących. Zmiany wprowadzone ustawami Prawo oświatowe także Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe dotykają wielu obszarów. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: - terminów wdrażania reformy oświaty, z uwzględnieniem terminów dla dyrektorów przekształcanych i wygaszanych szkół, - nowej struktury szkolnictwa, - przekształcania szkół samorządowych, szkół publicznych niesamorządowych oraz szkół niepublicznych, - tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny dodatkowo lata kolejne (w tym wskazówki dla dyrektora również reguły aneksowania zatwierdzonego arkusza), - zmian kadrowych w przekształcanych szkołach, z uwzględnieniem sytuacji prawnej nauczycieli również pracowników niepedagogicznych, - sytuacji osób pełniących stanowiska kierownicze, - zmian wprowadzonych w Karcie Nauczyciela (m.in. weryfikacja niekaralności dyscyplinarnej, rozszerzenie stażu awansu zawodowego). Zapraszamy

Angebot:

Kontakt: Dorian, Będzin, tel. 5052881873, email: doriann738@o2.pl
Datum hinzugefügt: 01-02-2020