Ankündigung Sprzedam ciekawą książkę z bankowości

Sprzedam ciekawą książkę z bankowości

Kein Bild vorhanden
Książka przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników - adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i sędziów, jak również dla pracowników banków oraz innych instytucji finansowych. W praktyczny sposób omówiono przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, niezmiernie istotnej dla prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce. Wyjaśniono istotne i budzące wątpliwości w praktyce bankowej zagadnienia dotyczące w szczególności problematyki outsourcingu, regulacji ostrożnościowych, nabywania znacznych pakietów akcji banku, stosowania uprawnień nadzorczych przez Komisję Nadzoru Finansowego, działalności depozytowej i kredytowej banków

Angebot:

Kontakt: Liliana, Koszalin, tel. 6559563562, email: liliana.1939@onet.pl
Datum hinzugefügt: 10-03-2020