Ankündigung Spółka w lkwidacji - pomożemy

Spółka w lkwidacji - pomożemy

Kein Bild vorhanden
Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów biegłych rewidentów. Schematy ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi omówiono leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów

Angebot:

Kontakt: Błażej, Olsztyn, tel. 5994795848, email: tbłażej_h344@o2.pl
Datum hinzugefügt: 08-04-2020