Ankündigung Posiadam do sprzedania - zobacz

Posiadam do sprzedania - zobacz

Kein Bild vorhanden
Do sprzedaży omawiane na stronie www będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, tak by ograniczyć jego wady i wydobyć z niego jakże najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej znajomości teoretycznej, niezachwianie akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny siła zostanie umiejscowiony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na różnych poziomach zarządzania), jakże dodatkowo na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, w ten sposób by przynosiły one w jaki sposób największe korzyści dla firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli możliwość sprawdzenia swojej znajomości na praktycznych przykładach. Wprowadzenie przedstawienie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można wdrożyć obok budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, idea narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, propozycja narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny także wewnętrzny (definicja, pomysł narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, idea narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne metody radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego na rzecz pracowników opartego na budżetowaniu oraz powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Angebot:

Kontakt: Ksawery, Katowice, tel. 7945234799, email: ksawery-r1168@interia.pl
Datum hinzugefügt: 07-12-2019