Ankündigung Notariusz we Wrocławiu sporządzi testament

Notariusz we Wrocławiu sporządzi testament

Kein Bild vorhanden
Czytelnicy na stronie internetowej znajdą w tym miejscu między innymi peryfraza artykułów dotyczących zawierania umowy o pracę, regulaminu ZFŚS w związku z ochroną danych osobowych także obowiązujących od początku 2019 r. unormowań wolności zrzeszania się w związkach zawodowych osób pracujących na podstawie umów prawa cywilnego i samozatrudnionych.

Angebot:

Kontakt: Eryk, Zabrze, tel. 7430250570, email: eryk.i1016@tlen.pl
Datum hinzugefügt: 30-05-2020