Ankündigung Kurs angielskiego we Wrocławiu z darmowymi książkami

Kurs angielskiego we Wrocławiu z darmowymi książkami

Kein Bild vorhanden
Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? stanowi stopienie się słownika, kursu angielskiego języka prawnego również wprowadzenia w kluczowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Jest to pożyteczny przewodnik dla wszystkich osób, jakie stykają się z umowami pisanymi w języku angielskim. W lekturze drobiazgowo omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, zaprezentowano interpretacje całych zwrotów i zdań na autentycznych przykładach także wskazano na anglosaskie zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje kryjące się za doborem poszczególnych terminów. Następne rozdziały dotyczą: - spotkań biznesowych, tj. prowadzenia spotkań i udziału w nich; - prezentacji biznesowych, w tym umiejętności autoprezentacji, prezentacji profilu oferty produktowej czyli usługowej firmy; - rozmów telefonicznych, począwszy od tych dotyczących umawiania spotkań, po stanowiące bieżący kontakt z klientem anglojęzycznym; - negocjacji biznesowych, nie tylko o podwyżkę przecież również tych dotyczących negocjacji umowy z kontrahentem; - oraz korespondencji e-mail

Angebot:

Kontakt: Robert, Piła, tel. 5774024039, email: robert_t1844@gmail.com
Datum hinzugefügt: 15-12-2019