Ankündigung Korepetycje z rachunkowości dam

Korepetycje z rachunkowości dam

Kein Bild vorhanden
wzory dokumentów: wzór uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony środowiska, wzór uchwały w sprawie ustanowienia ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub wykorzystywania z urządzeń, z których emitowany rumor może negatywnie oddziaływać na środowisko, - zależność regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, wzór uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Angebot:

Kontakt: Amelia, Tarnobrzeg, tel. 5072465285, email: ameliaw576@interia.pl
Datum hinzugefügt: 20-03-2020