Ankündigung Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Kein Bild vorhanden
Zapraszamy do naszej kancelarii. Sytuacja po ustaniu małżeństwa Ustanie tego typu rozdzielności może nastąpić na kilka sposobów. Należą do nich: zawarcie innej umowy małżeńskiej zmieniającej ustrój majątkowy, ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, promulgacja upadłości jednego z małżonków, separacja orzeczona przez sąd rozwód. Wszystkie te sytuacje aktualizują opcja wyrównania dorobków, czyli przyrostu wartości majątku jedno małżonka po zawarciu umowy majątkowej. Żeby ustalić, który jest twórczość danego małżonka bierze się pod uwagę wartość majątku w dniu ustanowienia rozdzielności i w dniu ustania tego ustroju. Należy pamiętać, że na rzecz swojej ważności ta umowa majątkowa wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego! To konstrukcja, jaka została zaczerpnięta z niemieckiego systemu prawnego. Badając jej pożyteczne zastosowanie może ona sprawdzić się doskonale w sytuacji, jak jedynka z małżonków pracował, a drugi opiekował się dzieckiem innymi słowy prowadzeniem domu.

Angebot:

Kontakt: Gustaw, Szczecin, tel. 5402237155, email: tgustaw.t1674@gazeta.pl
Datum hinzugefügt: 11-03-2020