Ankündigung Do sprzedania mam nowe komentarze

Do sprzedania mam nowe komentarze

Kein Bild vorhanden
Komentarz na naszej stronie przeznaczony jest przede wszystkim dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych również na rzecz rejentów i komorników sądowych. Będzie on przydatny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych również studentów, a także na rzecz osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego. W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego również niektórych innych ustaw. Nowelizacja mając na uwadze na swoją obszerność i profil ma fundamentalne znaczenie na rzecz przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. Blog odnosi się do fundamentalnych przemian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w celu przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Program strony www odnosi się szczególnie do szerokich przemian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym w szczególności nadzwyczaj istotnych zmian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a również licznych zmian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. Zapraszam na naszą stronę

Angebot:

Kontakt: Władysław, Jaworzno, tel. 5353127734, email: gwładysław-t1080@interia.pl
Datum hinzugefügt: 14-12-2019